SCHOOL OF
COSMIC ALLIANCE '22

YOU ARE THE LIGHT OF YOUR LIFE.
- TOGETHER WE ARE THE ANSWER, THE WAY, AND THE METHOD

Dearest Star-Soul, Thank you for Answering the Call. School of Cosmic Alliance is an epi-center for: Integrating your Multi-Dimensionality, Eliminating the Noise Of The World & Expanding your Soul-Capacity. This is an Energy Field, where we Allow The Cosmic Heart's Evolution to Translate into our Body's Awareness.

School of Cosmic Alliance is a Space-ship for Holistic Leader's Inner Knowingness to QUANTUM-Evolve. The frame of Cosmic Alliance is a Massive Energy Ship that will bring (you who choose to be a part of this specific Journey), deep into the Vain of Source within You, Supporting the Evolution of your Niche-Healing Capacity (Your Unique Healing Skill & Gift to The World).

What Will Happen:

Your Already Existing Natural Healing-Talents will only get Stronger and Even more Qualified to Up-Lift The Hearts of Many with Ease and Grace through the Purity of Embodied LifeForce (God-Essence) in You. 

How we do it:

We Combine the Great Sustainable Powers Transmuted from your Ancestral Earth-Line with your Cosmic Star-Linage. This will Alchemize the Essence of your Truth, Deep within your Body & Mind. Allowing More of Spirit to Constantly Move You into Truth from the Unique Angle that YOU are here to: SEE, Embody & Express.

What is going on in the world as we speak:

We are moving into Ascension energy. The energies and powers are massive, and we need to be together - hold each other's hands, do sound prayers and have each other backs while we move through this massive energy turbulence Earth will be experiencing (due to her ascension as well). We are Servants of the Arrival of NEW EARTH.

Through 13th Dimensional rays, our Ancestors from our Cosmic Tribe and Star-Linage will Arrive to Assist our work and the Embodyment of Source-Codes Delivered to Earth.

THE BEGINNING IS NOW

You are my Star-Sister and My Cosmic Brother in Light. This work we are supposed to do Together.

Dearest New-Earth Healer.

THANK YOU for allowing us to assist you & taking this Quantum Leap with us!

INTERNATIONAL LINE:

IF Yoy are a Brother or Sister from another country than Denmark, who senses THIS FIELD. Know That You are Most Welcome - You can attend Online when you can not attend in person on our Monthly Gatherings & I will make sure to Speak English if you need me to. I Would LOVE to hear from you!

DEHANA (Diane)

Abstrakt lineær baggrund

ANKOM SOM DEN DU I VIRKELIGHEDEN ÈR.

Om energi-kaptajnen Dehana (diane soa scheel)

Siden jeg var barn har jeg haft en række "udenjordiske oplevelser" med besøg fra lysvæsner og noget som jeg bedst kan beskrive som min Stjernefamilie. Jeg ser og oplever dem som, meget store, meget lysende, klare og kærlige væsner. Jeg har op igennem mit liv oplevet meget klare beskeder komme igennem min krop, hørt mit indre rige tale et (lys)sprog, som føltes levende, fuld af former og lys, som vækkede en følelse af Hjem inde i min krop. Da jeg var 7år havde jeg min første kundalini-vækkelse, som forskrækkede mig i sådan en grad, at jeg lukkede ned for mine evner. De begyndte at åbne op igen i 2012. I vinters havde jeg en række skelsættende oplevelser, hvor jeg i stadiet mellem at være vågen og drømme inviteres ind i en en "energi-operation", hvor væsner kommer og oppererer indeni min krop. Der var tre af disse energi-opperationer på en måned, og for hver gang jeg blev taget med modtog jeg en ekspanderet forståelse af den multi-dimensionelle virkelighed vi er. Energien der arbejdede i mig var meget kærlig, elegant, kraftfud, venlig og velkendt for mig. Jeg fik vist mange ting, der mest af alt føltes som en vækkelse af en dybere hukommelse. Kommuniktationen var non-verbal og "hurtigt" altså en følelse af at meget date/information blev formidlet på meget kort jord-tid.  En dag efter en af disse opperations-oplevelser sidder jeg og skriver, og hører en lyd der lyder som tinitus der er langt væk, men som kommer tættere på og tættere på. Pludselig fornemmer jeg, at noget "fyldes op" som en vand-ballon, der fyldes med vand, og lige efter dén sansning opstår der en sensation der sanses som et lyn af vand og lys der vibrerer igennem mig. Frekvensen (bølgelængden på energien) er højere end noget andet jeg hidtil har oplevet i min krop. Svingningerne er så hurtige, at jeg "kortslutter" i vågen tilstand. Jeg sidder helt bogstaveligt og vibrerer, som havde jeg fået et anfald, uden at blive bevidstløs. Mit system er helt fattet og roligt under det hele. Noget i mig forstår, at det der sker, er koblet sammen med alt det arbejde der fandt sted i min materaliserede fysik (min krop) i ugerne op til, hvor jeg modtog beøg og energi-opperationer. Da energierne toner sig ud i hele min krop, siger min bevidsthed: "90% alien - 80% af tiden". "Alien" blot er et ord for noget der er "fremmed for jorden" eller "ukendt for jorden". Og sådan havde jeg det mange dage efter. Som en der var "ukendt" på jorden. Jeg følte mig kæmpe stor. Forstod ikke helt hvordan jeg kunne være i mit hus. Eller gå ind af min dør, og min gang-art var underlig. Dansede. Svævende næremest. Og kort tid efter, da sensationenerne begynder at lande mere, kommer beskeden fra min bevidsthedspulje om "School of Cosmic Alliance" - En energi-skole hvor vi lærer at gå på jorden som de kæmpe energier vi egentlig ér, og hvor vi "væver" (gen-skaber energi-strukturer) der er i harmoni med vores ophav, og hvor det er Essensen i den enkelte af os, der går på "autopilot". Når den gør det, bringer vi mere af alt, hvad der mangler at blive tilført til jordfeltet. For udover disse oplevelser, får jeg vist. at grunden til, at mennekset endnu ikke lever fuldt ud som deres Essens (Essens: Guds-gnisten der i hver en celle, og hvert et atom, er aktiveret og derved "illuminerer"/ oplyser mennesket), skyldes at mange mennesker bruger deres liv, deres nærvær og derved deres fokus på at leve og opretholde i deres traumer. Hvis man lever i sine traumer, vedligeholder man traumet og "genskaber" trumaet i sin nu-virkelighed. Derfor oplevet mennesket hvordan det heletiden "hænger fast" / looper i fortidens traume-ophobninger "Traumer er fortidsskabte men nu-tids vedligeholdte." Traumer kan ses i energilegmet (energi-strukturen i & omkring mennekset). Fra min synsvinkel ligner det og føles som sorte huller der sluger store energi-masser. Ligesom de store sorte huller vi kan måle i vores Univers. Findes lignenden tilstande i os. Universet vi bor i, er som mennesket og jordklodevæsnet, traumatiseret. Men det har et inderligt ønske om at hele - så det lever som "et levende væv" - En Stor HEL Organisme uden traumer, hvor alt og alle næres - ligeligt. Det samme ønske har vores krop

IMG_4386.png

Hvad School of Cosmic Alliance går ud på

- Vi arbejder som én enhed for helheden -

På School of Cosmic Alliance opererer vi i den subtile virkelighed der finder sted lige under overfladen på alt det vi tror vi ved - alt det vi tror vi kan - alt det vi tror vi ér. Og lader en dybere Sandhed komme til syne. Større kræfter spille ind og mere overskud ankomme.

 Der igangsættes en dyb transformativ bevægelse, når det du I Sandhed Er, begynder at blotte sig og vise sig igennem dig.

Og vi som HOLD bevidner din Indre Storheds Ankomst.

Dit Sjælslys Fødsel.

Vi får Støtte og Hjælp fra vores indre sjælsforbindelser i de Subtile riger samt gæste-terapeuter, der på smukkeste vis ankommer for at støtte Dit Kosmiske Hjertes Evolutions og Udfoldelse her på Jorden.

Cosmic Alliance er her for at bidrage med MASSIV OPbakning til din Essens' Evolution og udfoldelse. Du vil opleve hvordan det, at modtage den rette mængde energetisk nærring og NOK AF DEN, vil "løfte din bund" ikke så du mister jordforbindelsen, men så en anden lethed og et større energetisk overskud kommer til syne, hvilket gør, at du lettere skaber fra Lyst, Liv & Leg.

Vi er blevet for vant til, at livet skal være hårdt. En helt anden timeline er åben nu, som vi bare kan "tappe ind i".  Der er et vindue.... et momentum lige nu, og jeg ønsker så inderligt at vi skal følges lidt af vejen her i livet - i 9 fantastiske måneder!

Hvorfor School of Cosmic Alliance er relevant lige nu på Jorden

- Vi griber de kosmiske indstrålinger og ankrer dem til jordfeltet via kroppen

For at genetablere vores Universelle forbindelse 

Til Helheden. -

Fordi den gamle verdensstruktur står i et kollaps, er der brug for pionerer, healere og ledere, der tør stå i og som den nye verdensstruktur. En struktur som er dybt forbundet med Verdensmoderen og alt det, der ærer og nærer tingene frem i verden. ​Verden kalder på dem der insistere på, at en ny virkelighed kommer tilsyne - igennem dem selv - og så igennem samfundet. For i det den gamle struktur kollapser, får verdenene brug for at vi hver især "viser vejen" - igennem os. Vi er rigtig mange mennekser, der er født til at støtte ligepræcis denne gigantiske evolution og verdens-kollaps ind i en ny bevidsthed. Derfor denne Nye Tids Energi-skole, hvor vi byder Den Nyeste Hjerte-Evolution og Bevidstheds Ankomst HJERTELIGHT VELKOMMEN, så den hurtigere føler sig elsket og velkommen - hvilket gør den klar til at folde sig ud. Det er det jeg er ansat til at løfte dig ind i. Et menneske der er født med dybe forbindelser til De Subtile Riger (riger & dimensioner sjælen  har med sig), er det livsnødvendigt for denne sjæl at connecte dybt til "alt det den ikke umiddelbart kan se, men mærker eksistere". Det er vigtigt, da det er disse indre subtile sjæls-forbindelser, der gør sjælen tryg i kroppen og kroppen tryg til at læne sig ind i Sjælen. Det er lige så vigtigt som for kroppen at få Elektromagnetiske stråling fra Jorden, Energi fra Naturen og Mad. Eksempler på Subtile Riger: Stjerneriger, Engleriger, Devariger, Planteriger og Dyreriger, der taler igennem dig / hvisker til dig. Uden en stærk forbindelse til vigtige og unikke sjæls-forbindelser & subtile sansninger, vil man hurtigere føle en "ligegyldighed" eller "opgivenhed", da celler og væv i kroppen ikke er stimmulerret i en grad og en kapacitet, der gør at Sjælen føler sig Hjemme i egen krop. Den begynder at mis-trives / ikke føle sig forbundet til sig selv og gå til selvdestruktive metoder. Hvis du kan genkende  "ligegyldighed", "mismod", "opgivenhed" eller "selvdestruktivitets"følelsen, og godt kan mærke at det kræver et andet Gear eller et større kontinuerligt fællesskab for at løfte dig ind i din fulde kapacitet, så vid at School of Cosmic Alliance er en skole som GUddanner dig ind i din Levende Essens og Fulde Kapacitet. Det er med alle sjælstråde hentet hjem i vores Jordiske krop, at Universet i os, kan gå på Autopilot og vibrerer ud fra En Indre Visdom der i Dyb Integritet, favner sin inderste visdomssandhed og derigennem lader alle samfundstillærte overlevelsesmekanismker og traume-samfundsskabt støj, forgå. Stå som Den Kosmiske Rene Ild og Brænd Din Klarhed Ind i Livet. Vi er her ikke længere for at overleve. Vi er her for at LEVE og leve AUTENTISK GODT. Når du STÅR som den DU ER KOMMET FOR AT VÆRE, og TJEKKER IND I LIVET som HELE DIG, vil du PÅVIRKE FELTET / Det Usynlige Væv VI ALLE ER FORBUNDET IGENNEM, MED DIN SANDHEDS VIBRATION. Mærk hvordan livet strømmet til dig i synkronicitet og overflod, når du ér den du egentlig er kommet for at være.

IMG_5309.jpg

LAMU, Lars Muhl
online samling

Mystisker, forfatter &  Stjernemenneske. LAMU er Lysbroder og vogter af den Hellige Gral i Mennesket. Han vil bringer koder fra Essæerne og hukommelsen om Enhed ind i feltet. Uendeligt Tak for at vise vejen igennem Hjertet vi er forbundet igennem, tak for at bringe din visdom til feltet.

IMG_5119.jpg

Melina Rosenkilde
fysisk samling

Regressionsterapeut, Sjælehvisker. Melina er energi-vogter og plejer af forfædrenes & formødrenes energi-hukommelse i mennesket, og vil støtte feltet ind i dybe sjælerejser Vi er uendeligt heldige over at have Melina med på rejsen.

IMG_6544.jpg

Christian Olsen
fysisk samling

Kropsterapeut og Engle-energi formidler. Christian er en fantastisk kropsbehandler der støtter ankomsten af den nye bevidsthed i kroppen. Vi er uendeligt taknemmelige for, at han kommer og støtter os her.

IMG_6523.jpg

Kristina Lykke
fysisk samling

Kunstner & Kraniosakral Terapeut. Kristina er kvinde, mor og formidler af havets favnende energi. Hendes nænsomhed, blødhed og dybde afspejles i hendes kunst og i sit energiarbejde. Tak til Kristina for at bringe os ind i kunstens favn samt støtte balanceringen af væskernes frie bevægelse i kroppen. 

Hvordan vi arbejder Cosmic Alliance

Essens Cirkel

ʘ

- Lad det der ønsker at ske, Ske - 

Vi arbejder som én enhed, når vi mødes under vores månedlige Essens-cirkel samling fra kl. 10-18 nogle aftner til kl.20.00.

Herfra udspringer alt det levendegjorte ud af "ingenting", fordi det momentum vi skaber i fællesskab i al sin potenthed løfter og fjerner den støj der ligger imellem os (hinanden) og derved skaber nye forbindelser på bagsiden af vores Hjerter.

Vi ankommer (ubevidste eller bevidste) med hvert vores ansvarsområde/ tema. Vi bringer det frem der er stagneret, hvorefter vi kreativt vitaliserer tilstandene fra mange vinkler og perspektiver. Når vi går fra feltet, er vores lysnet (bevidsthedsfelt) vævet på ny. Vores systemer vil være stærkere, mere modstandsdygtigt og i kraftigere resiliens overfor energi-forureningen der florerer i verdens uddaterede strukturer (nogle florerer stadig i os - andre er blot omkring os). Du ville kunne mærke hvad der er dit - og hvad der IKKE er dit.

Udover støtten jeg bringer til feltet, er vi så heldige at have stærke og meget dygtige Terapeuter ombord, der alle sammen er her for at støtte DIG og din Essens fulde ankomst i din Krop.

Mød School of Cosmic Alliance's tilknyttede Gæste-Undervisere & Energi-behandlere:

ONLINE STREAMING

Alle månedlige samlinger streames live, så du kan være med hjemmefra, hvis du bliver syg, eller hvis du ønsker at være online-studerende.

prisen er den samme om du er online-studerende eller deltager fysisk til samlingerne.

Hvad vi skal på School of Cosmic Alliance

På de 9 måneder vi er sammen foldes din Gudsessens indefra og ud så du står fuldstændig uden tvivl på den du er, som budringer for DIN indre Visdom.

Dette er feltet hvor de store armbevægelser og vingefang åbner sig indefra dit inderligste aftryk som Gudsessens i Aktion. Du former dit liv på aller mest vidunderlige vis, mens du viser andre vejen i sig, igennem dit eget eksempel og refleksionen af dit Lys. Uden indoktrinering af principper og metoder der hæmmer det fri flow, oplever vi hvordan hjernen bliver stille og Hjertets Kraft sætter Evigheden i bevægelse, så den går på Autopilot, indefra.

 

Tak til Holistiske Ledere for at ankomme til dette felt, hvor vi folder din indre diversitet og Gudsessens endnu større og stærkere ud!

'

Tak for at modtage back-up og støtte.

Det gør, at du kan løfte mange flere - meget mere ubesværet!

Vi skal ophæve traumer sammen, så de nye verdensstruktur kan fødes igennem os. En 13 Dimensionel verdensstruktur, der er vævet  i overensstemmelse med Verdensmoderens (det gennemvævende, bevidsthedsnet for omsorg, medfølelse og empati), så vores sjæls lys og kosmiske rødder kan væve sig ind i kroppen på harmonisk og naturlig vis.

Vi går direkte ind og arbejder med Din Essens Tydelighed, så du bliver meget mere skarp på HVEM DU ER, HVORFOR DU ER HER & HVAD DU IGENNEM DIN HELT NATURLIGE NICHE-HEALINGSKAPACITET BRINGER TIL JORDEN.

Den Nye Energikilde vi opererer fra er REN LIVSENERGI - GLÆDENSENERGI.

Vilje-energien der førhen har været fremdriftsmedoten i vores liv, overgiver sig nu til den rene Livskraft energi. Den der fører os frem - Let - Legende - Frit !

Sådan må Livet gerne føles og udfolde sig.

Tak

MODULER

MODUL 1

Vores første Modul hedder:

"Awakening of Essence"

Periode: September 2022 - December 2022

En langt større UDFOLDELSE af vores FULDE KAPACITET er i gang, og vi bruger efterår/vintermånederne på at samle alle vores sjælstråde, gå på opdagelse i de subtile riger indefra, og vække vores evne til at kommunikerer med Essensen og de subtile riger fra indersiden.

Vi modtager de store Kosmiske Downloads i Fællesskab.

Et af de metoder vi vil bruge for at styrke og vække din Essens er: Essens-Cirkel metoden:

I det du sætter dig i midten af cirklen, stiller du din essens til rådighed for alle individer i  gruppen, samtidig med, at du styrkes i din egen essens. Din evne til at Bære & Være din essens øges markant, og din Sjæls-Kapacitet fordobles mangfoldigt.

På vores "Awakening of Essence" modul vil du også modtage samt udøve Sjæls-sangs initieringer. Jeg vil som *stjernesjæl og lydhealer synge din Essens' Toner frem, så al den skønhed, styrke, ømhed og kærlighed du er "genkender sig selv" og derfra finder vej. På et tidspunkt står du så klart, at du selv vil begynde at tone dine lyssprogstoner frem, eller på anden måde dele din sjæls sang/ fortælling.

*En Stjernesjæl er et menneske, der er bevidst om sit kosmiske ophav og forbindelser til subtile systemer i det indre univers og derfor også ude i det store univers, der gør at de let kan stille sig som mellemled for kommunikation mellem forskellige høj-frekvente bevidsthedsriger. 

MODUL 2

Vores Andet Modul hedder:

"Sustaning Essence"

Periode: December 2022 - Marts 2023

I det vi begynder at vågne op til en dybere kontakt til vores Essens, må vi også lærer hvordan vi passer på/ plejer og varetager denne kontakt til vores Essens.

Da der kun er 1 af dig i hele universet, og dine multi-dimensionelle lag, er dine at forstå, vil dette modul i høj grad bestå af en nysgerrighed på: Hvad der får dig HJEM i dig - Hvad der nærer dig & Hvordan DU tillader mere af dét at komme tilstede i din virkelighed. 

Det kan være vi får "hjemme-opgaver" der skal løses som: At organisere skuffer og skabe i hjemmet. Få en god morgenrutine, skabe en plan for din kost (hvad DIN krop godt kan lide at spise og hvorfor - altså hvad du mærker det bidrager til i dig & Hvornår den godt kan lide at spise). Alle disse meget basale områder BIDRAGER til vedligeholdelsen af en stærk struktur og vores trivsel.

Vi vil på Modul 2 også arbejde indgående med:

Den Nye Verdensøkonomi. Vi er så heldige at have en Penge-Energi-Deva der våger over vores fælles enhed, og støtter os i at vækste og danse mere levende og frit, bevidst og kærligt på et økonomisk plan. Penge er energi, og ligesom med alt andet i Den Gamle Verdensstruktur, er penge også blevet misbrugt. Derfor er det super kraftfulgt og omstrukturer vores forståelse af penge & økonomi. Vi vil ligesom i Modul 1 lære at skabe kontakt til vores eget indre Penge-Energi-Deva Råd, som guider og vejleder os på vej ind i en tidsalder hvor større synkronisitet og penge-flow er tilstede. For for at bygge en Ny Verdens Struktur, er det vigtigt at vi lærer at omgås økonomi og penge på en kærlig, omsorgsdragene facon som er i alliance med vores højere formål, som er:
AT SKABE EN VERDEN HVOR DER ER PLADS TIL ALLE ASPEKSTER OG HVOR VI BIDRAGER TIL ET FÆLLESSKAB DER STØTTER DIVERSIETETEN OG AUTENTICITET.

Når vi piller de gamle penge-programmeringer (overbevisninger og forståelser nedarvet fra vores forældre og bedsteforældre formåen/kunnen/restraktioner), skaber vi plads til den nye Penge-Energi-Bevidsthed.

For at mærke og forstå hvorfor PENGE-ENERGI er så Hjerteligt velkommen til at ankomme i større og stærkere strømme, vil vi i Modul 2 også arbejde med "VISION" - Hvilken Vision ser du for dig (for Verden)? Hvad ønsker du at skabe på den lange bane? For hvem? og Hvorfor?

Når vi ser og forstår vores Vision bliver det klarer hvorfor at bevæge os i Alliance med Den Nye Verdens Økonomi er nødvendig og VELKOMMEN.

MODUL 3

 

Vores tredje og sidste Modul hedder:

"Unfolding Essence"

Periode:  Marts 2023 - Juni 2023

Denne periode er indvielsesperioden. Vi ville skulle igennem en række indvielser der gør, at alt det vi har forberedt i 6 måneder, nu i endnu dybere grad lander og ankommer igennem os.

Vi skal som fælles enhed lave en chakra-rensning på vores Storbys 4 nederste Energicentre:
Rod-centeret (Hovedbanegården / Istedgade området)

Sacral-centeret ( Rådhuspladsens område)

Solarplexus-Centeret (Storkespringvandet)

Hjerte-centeret (Kongens Nytorv)

Når vi som fælles enhed går ind og renser og clearer Storbyen energi-centre, styrker vi Den Nye Strukturs ankomst ikke kun i os selv, men i byen og området omkring det.

Her vil vi lære at følge de sjæle og stagnerede bevidsthedsforme der sidder fast i de laver astral-energier, over i lyset, så de sættes fri og mere lys / vital energi kan flyde til centrene.

Dette vil støtte traumeopløsningen i vores elskede København,

Vi ville også skulle på et retreat henover påsken hvor vi arbejder indgående med individuel Essens-Udfoldelse enten igennem dans, sang, bevægelse eller anden kreativ udlevelse, hvor du øver dig i at lade din kreative livskraft strømme igennem dig - Hvor vi andre støtter og ér med dig.

Vi vil spise nærende vegansk og vegetarisk mad og lave øvelser der får hovedet til at læne sig ind i fødderne, hjertet og kroppen. For det er kroppen der skal bære de nye indstrålinger.

Efter Essens-Udfoldelses retreatet ville du kort tid efter skulle på en guidet tur 1:1 indvielses-tur med mig som stig-holder, hvor vi igennem en konkret øvelse i indre by, initierer dig og din nye bevidstheds op igennem dine 7 energi-centre. (mere om dét, når vi når frem til dette punkt).

FINALEN:

Vores sidste tid sammen:

Den sidste dag vi har sammen vil være noget af det smukkeste dit hjerte har været berørt af.

Med fine overgangsritualer, Cosmic Alliance Diplom & Essens Indvielse, vil du mærke HVOR VELKOMMEN du er, til at Være Den DU Er og folde HELE dig ud i livet! I endnu større og langt mere potent grad. Mærke din inderligste værdighed til at blive elsket af Livet og elske Livet

 FULL ON.

I vores sidste Essens-cirkel Vil du mærke trådende fra hele din rejse samle sig I DIT AUTENTISKE LYS foran os andre, der kærligt holder rammen om dig, mens du FOLDER DIG UD som den Evighedens Kosmiske Blomst og Levende Ild, DU ER. Dette kan være en meget sårbar dag, da den både indikerer en afrunding og en ny begyndelse. Men vid, at uanset hvad hovedet eller følelser måtte sige, så ER DU KLAR. Du er KLAR til at ANKOMME HER.

TAK FOR DIT BIDRAG TIL VERDEN - TAK FOR AT ANKOMME SOM DEN  RENE LIVGIVENDE KILDE & KRAFTIGE URKRAFT DU ÈR. TAK FOR AT VÆRE DEN DU ER & ALT HVAD DU HAR MÅTTE VÆRE IGENNEM FOR AT DANSE LIGE HER - LIGE NU.

FINANSERING:

12 måneders betalingsrate:

12 x 4.444dkk

Total investering i Essens-banken: 53.328dkk

9 måneders betalingsrate:

9 x 5.555dkk

Total investering i Essens-banken: 49.995dkk

6 måneders betalingsrate:

6 x 7.777dkk

Total investering i Essens-banken: 46.662dkk

** priserne er ikke inklusiv vores retreat-tillæg på ca. 3000dkk**

Hvad du kan bruge denne GUD-dannelsen til:

School of Cosmic Alliance videre-udvikler Din Naturlige Niche-Healings Kapacitet i samarbejde med dine jordiske forfædre & formødres stærkeste kvaliteter (dit rodnet) samt kosmiske alliancer (dine sjælstråde til andre stjerne-systemer i Universet).

Fordi det er DIN ESSENS vi går ind og styrker, vil du mærke hvordan du hurtigere kan influere og omstrukturere din realitet: Både i familielivet, i din job-miljø og i dine relationer i det hele taget, fordi DU VED HVEM DU ER, og hele tiden bliver ved med, at gå dybere i din egen Essens.  Det bliver en leg for dig at udtrykke dig - om det er skriftlige, via kunst, bevægelse eller sang, lyssprog lader du det lettere flyde uden dom. 

Efter vores 9 måneder sammen, er den du "ved du er dybt derinde" lokket frem fra sit skjul i den smukkeste mest berigende form. Ærlig, Umiddelbar, kraftfuld & Kærlig. Du vil let kunne hjælpe andre der "sidder fast" i gamle vaner / tankemønstre / verdensstruktur med at komme fri, fordi du har gennemført hele initieringen indefra dig. Hvad DU lærer, der indefra dit inderste rige i de 9 måneder vi er sammen, kan DU bringe med dig videre ind i dit liv - til gavn for flere mennesker - og ikke mindst til gavn for dine børn / og-eller fremtidige børn, dine forældre og familie. For hvad DU ændre for DIG - ændrer du for Hele Verden,

 Samtidig vil den Essens-cirkel teknik du har arbejder med og igennem i 9 måneder, være en øjenåbner for - og genkalde HVOR LET det er at skabe forandring for det bedre - når vi arbejder som én fælles enhed. Den integrerede og erfarede forståelse giver dig et unikt værktøj der automatisk river gamle hierarki-strukturer ned og bygge enhedsstrukturer op!

Hvorfor er enhedsstrukturen vigtig? Som en enhedsstruktur, kan vi skabe virk fulde resultater på meget kort tid. og på en måde der er 100% organisk & energi-venlig (da vi ved at være flere sammen mange-dobler energi-koncentrationen og gør det lettere end hvis vi bare var os selv). I Essens-cirklen arbejder vi som en dynamisk gruppe, hvor vi igennem vores diversitet ser, skaber og oplever løsninger fra mange forskellige vinkler og bringer dem ind i lyset.

MAY THIS LIFE BE THE END OF SUFFERING

THIS IS WHAT WE CAME FOR

- THE RETURN BROUGHT US HERE - AND NOW WE ARE ARRIVING - FINALLY & THRIVING! <3

 

GoDaddyStudioPage-0.png
GoDaddyStudioPage-0.png

 TIL DIG DER ER I OVERVEJELSESPROCESSEN: 

GoDaddyStudioPage-0.png

SCHOOL OF COSMIC ALLIANCE Symbolet illustrerer den struktur vi former når vi arbejder som en enhed. Når vi sidder i en cirkel med intention om at bevæge os i en retning, så styrker vi den retning. Første gang jeg ser symbolet, er under Divine Deacon Uddannelse i 2017, under ledelse af Mystiker Lars Muhl, der spørger om jeg vil afholde en Ceremoni for gruppen. Ceremonien var, at alle 27 enheder (mennenesker) sad i en cirkel og lod "noget ske". Efter Ceremonien tegnede Lars hvordan at den figur jeg havde tegner var fler-dimensionel, og altså oppererer indeni som ude på - oppe som nede og alle retninger omkring den. Som et "faretøj" altså et energi-skib, der er sat i kurs mod noget stort. Siden da har jeg arbejdet med Essens-cirkler. Tak til Lars Muhl for at invitere mig frem, så jeg kunne mærke min Essens bevæge sig igennem mig, dengang, og så tydeligt stå som den jeg er, idag. Jeg vil også sige tak til Steen Kofoed - mennesket bag Healerskolen i København igennem 30år. Det var hos ham jeg lærte at blive tryg nok til at åbne op for mine gaver igen. Hans venskab og hans tillid til mig professionelt, har en stor betydning for mig. Sidst vil jeg takke Kirsten Stendevad for ukueligt at tro på mine evner, se min kapacitet og løfte mig til nye højdere. Det er med hendes fulde opbakning i ryggen at jeg føler mig rustet og parat til endeligt at åbne School of Cosmic Alliance - Den Nye tid Energiskole og Skole for fremtidens Essens Healere.

 
 
 
 

DEN NYE TID ER NU

JORDEN ER GÅET IND I SIN OPLYSNINGSTIDS

Derfor er det tid til alle mand på dæk

GoDaddyStudioPage-0.png
GoDaddyStudioPage-0.png

VELKOMMEN TIL ENERGI-SKIBET:

Cosmic Alliance