Rolig Under Pres

Et intentions-sånings-program, som handler om, at gå dybere i sin egen eksistens, og skabe sit liv, derfra

 
 

"Først når vi har klaret presset, bliver vi til frugten af det pres"

Diane Scheel

 

INDLEDNING

I min tid som undersøgende yogi (elev) i den Burmesiske skov, lærte jeg hvordan alt i mig havde ændret sig på den anden side af en dyb meditation, som bragte mig ind i en energi, der var så fortættet, at jeg følte jeg var en kugle af ild.

Eller rettere: Jeg følte ingen-ting, jeg (som i mit observerende sind) var koldt og køligt, men min krop. Min krop svedte, på en måde jeg aldrig havde prøvet før, eftersom hele min bevidsthed befandt sig dybt inde i livsgnisten.

Det er nu 7 år siden, jeg sad i den skov. Og på dette syvende år for oplevelsen, bemærker jeg hvordan min krop gen-husker forbindelsen der førte mig tættere på min kerneenergi - og i den, dybere i min forankrede væren. Herfra oplever jeg hvordan min manifestationsevne accelerere, min indre styrke forbliver stærk og hvordan mit generelle overskud har ændret sig til det positive.

Det ønsker jeg at dele med dig.

 
 

Intentions-sånings-programmet "Rolig Under Pres"

Ved Nymåne hver måned, modtager du fjernhealing, som vil hjælpe dit bevidsthedsanker dybere ind i kroppen.

DE 3 FJERNHEALINGER UNDER NYMÅNE:

1. dag, dagen før 100% nymåne, er den introducerende fjernhealing

2. dag, på selve nymånedagen, er den initierende fjernhealing

3. dag, dagen efter nymånepeaket, er den afrundende fjernhealing

På den måned der går indtil næste Nymåne vil du bemærke hvor markant din livsføring har ændret sig, fordi du står tydligere forankret i din kerne.

Jeg sender hver måned en nymåne evokation dvs. en kort tekts du kan spidse dit fokus omkring, ved at bruge det op til, under og efter nymånen.

Teksten sendes i den lukkede Instagram Gruppe, hvor også andre fællesbeskeder vil blive givet.

JANUAR Fjernhealing

Dato og tidspunkt

  • 12 januar kl.06.00 (offline)

  • 13. januar kl.06.00 (offline) NYMÅNE

  • 14. januar kl.06.00 (online)

FEBRUAR Fjernhealing

Dato og tidspunkt

  • 10. februar kl.20.00 (offline)

  • 11. februar kl.20.00 (online) NYMÅNE

  • 12. februar kl.20.00 (offline)

MARTS Fjernhealing

Dato og tidspunkt

  • 12. marts kl.11.00 (offline)

  • 13. marts kl.11.00 (offline) NYMÅNE

  • 14. marts kl.21.00 (online)

 

Filosofien bag

"Rolig Under Pres"

Personligheden formes i den modstand der opstår i sjælskernen, hvorfra nyt liv, nye ideer og virkelighedsbaner, uhindret udspringer.

Derfor er det naturligt for personlighedsaspektet at opleve en kraftig modstand op til et bevidstheds-leap. Og lige dér står vi over for et valg. Vi kan vælge at leape eller gentage traumeophobningen ved at loope.

Du kender måske den spænding fra naturen. Som på en forårsdag hvor alting venter i spænding på, at alt springer ud. Bøgen springer tilsyneladende ud i sin egen tid, men spændingen mærker de fleste, når man bevæger sig ud i bøgeskoven en sprød forårsmorgen.

Et kald fra sjælen vil unægtelig tilføre en modstand i kroppen. Det modspænd akkumulere den nødvendige livskraft, der med sin rene vitalitet skaber en vej igennem bevidstheden, så ideen kan fødes ud i virkeligheden.

Derfor: "Det du er bange for, bør du unde dig selv at udføre."

Da der bag denne modstand ligger en klar udviklings/ udvekslings-mulighed for din personlige udvikling.

Er det når vi lærer at holde et indre pres og stå i dens tilsyneladende "ubehagelige" modstand, at vi,  fordi det er en naturlov, skaber en gylden (transformativ) vej i livet?

Rolig Under Pres lærer os at etablere kontakt til det pres vi mærker, og  hjælper os med at forblive fokuseret i dens banebrydende energi.

Ved Nymåne sår vi intentioner, som hjælper os med, at skabe en retning på vores liv og tilværelse.

Sammen gror vi stærkere.

Er du med os?


 

Tilmelding

Der er nu åbent for tilmeldingen

Tilmeldingen skal ske senest 11.01.2021

3500,-

Enkelt betaling

Til dig der ønsker at betale intentions-sånings-programmet
i én mundfuld, idag.

1233,- pr. måned i 3 måneder

Del-betaling

Til dig der ønsker at dele betalingen til intentions-sånings-programmet op i 3 bider. Du kan vælge at udskyde første betaling 1.februar.2021.

 

Abonnerformular

©2019 by Divine Diane created from eternal source